MAEX voor kennisinstellingen


Maatschappelijke initiatieven dragen wezenlijk bij aan het oplossen van de uitdagingen van vandaag en morgen. Toch is er nog weinig zicht op deze initiatieven: wat is hun waarde? Hoe organiseren zij zich? Welke gevolgen heeft hun opkomst?

MAEX helpt met:

Data
Ten behoeve van eigen onderzoek kan de MAEX gegevens leveren over een gewenste selectie van initiatieven.    
Bijeenkomsten
MAEX is in te huren als spreker op uw bijeenkomst.  

ervaringen

"Wetenschappers van Het Groene Brein kijken sinds drie jaar mee met de ontwikkeling van de MAEX. Om te bekijken of het systeem werkt en valide is. En wat blijkt: de wetenschappers geven aan dat de MAEX een valide meet instrument is, goed in elkaar zit en goed zicht geeft op de impact van een initiatief. Kortom, als er zoiets zou bestaan aan "goedgekeurd door wetenschappers van Het Groene Brein" dan zou de MAEX als eerste dit stempel krijgen."

Antoine Heideveld
Directeur Het Groene Brein

“Een participatiesamenleving vraagt om verbinding tussen economische en sociale argumenten. Als dat niet gebeurt dan staan de ervaringen van mensen ver af van wat het beleid beoogt. Het volgende regeerakkoord laat wellicht nog even op zich wachten, maar wat zou het opleveren als we de rijksbegroting eens lieten ‘doorrekenen’ (lees: doordenken) op haar sociale en culturele effecten? Het is hoog tijd om het bruto nationaal geluk te laten meewegen.”
bron: Maatschappelijke Stand van het Land 2015

Kim Putters
directeur SCP

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden