De MAEX Rotterdam?

Rotterdammers zijn ondernemend. Meer dan ooit gaan mensen in Rotterdam zélf voor verbetering en verandering. Samen creëren ze in hun eigen buurt maatschappelijke initiatieven. De krachtige motor voor een vitale samenleving en een nieuwe economie, waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden, waarin iedereen mee kan doen en waar elke bijdrage telt.

De MAEX Rotterdam is het transactieplatform voor maatschappelijke waarde in Rotterdam. Maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen in Rotterdam worden op dit platform zichtbaar met een eigen profiel, laten zien welke waarde ze leveren, met wie, welke behoeften ze hebben en wat ze Rotterdam te bieden hebben.

Via dit platform kunnen Rotterdamse bedrijven, fondsen, bewoners, overheid, kennisinstellingen, investeren in brede zin in initiatieven en samenwerken aan de grote maatschappelijke uitdagingen in de stad zoals: jeugdwerkeloosheid, armoede, geïsoleerde ouderen, duurzame wijken, groen in de stad, etc.

De MAEX Rotterdam is er voor alle Rotterdammers en in Rotterdam gevestigde organisaties en bedrijven. Samen zijn zij de Kracht van Rotterdam.

Met de MAEX Rotterdam kun je:

  • Zien wat waar gebeurt op het gebied van maatschappelijke waardecreatie
  • Inzicht krijgen in meerwaarde/impact van initiatieven en ondernemingen
  • Een afweegkader formuleren voor investering
  • Analyses op maat, thema, regio ontvangen
  • Beleidsdoelen/MVO doelen realiseren door aan te sluiten en te investeren
  • Zichtbaar maken waaraan je zelf meewerkt (reputatie en communicatie)
  • Partners vinden om gezamenlijk maatschappelijke oplossingen te realiseren
  • Een gemeenschappelijke taal ontwikkelen
  • Doneren aan Rotterdamse initiatieven
  • Een waardering geven aan Rotterdamse initiatieven