Fase

Planfase (25)
Steadyfase (30)
Startfase (63)
Doorgroei (126)
Gestopt (7)
Laat meer zien
Laat minder zien

Thema‘s

Arbeidsmarkt (0)
Mobiliteit (0)
Armoede & Sociale uitsluiting (0)
Netwerk - Platform (0)
Cultuur (0)
Educatie (0)
Emancipatie (0)
Sociale Cohesie (0)
Groen & Openbare ruimte (0)
Sport & Bewegen (0)
Integratie en Vluchtelingen (0)
Veiligheid (0)
Internationaal & Ontwikkelingssamenwerking (0)
Vitaal Platteland (0)
Jongeren (0)
Wijk & buurtontwikkeling (0)
Krimp (0)
Wonen (0)
Leefbaarheid (0)
Zorg & Welzijn (0)
Duurzaamheid & Energie (0)
Ouderen (0)
Laat meer zien
Laat minder zien
247
Initiatieven
60 uur
Vrijwilligers uren per initiatief
569.000
Bereikte Nederlanders
20%
Eigen verdiensten